فایده شگفت‌انگیز موسیقی از نظر روانشناسی

۱. موسیقی می‌تواند عملکرد شناختی ذهن را بهبود دهدتحقیقات در مورد فواید موسیقی نشان داده است گوش کردن به موسیقی در پس زمینه حین کار کردن، می‌تواند عملکرد مهارت‌های شناختی در افراد بزرگسال را تقویت کند. خصوصا این که تحقیق دیگری نشان داده، پخش کردن موسیقی‌هایی با ریتم سریع‌تر و موسیقی‌های با ریتم آرام‌تر، هر […]

آموزش موسیقی به کودکان

بنیان‌های آموزش موسیقی به کودکان چیست؟ با اولین تلاش‌های کودکان برای ارتباط برقرار کردن با موسیقی و همچنین اولین تلاش‌های مربیان آموزش موسیقی در راستای جهت دادن به فعالیت‌های موسیقایی کودکان، در برابر دو مفهوم اصلی و کلی قرار می‌گیریم که عبارتند از: مبانی و بنیان ها منظور از مبانی، همان آموزش دادن الفبای موسیقی به […]